ผู้ผลิตฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนและถุงของโครเอเชีย ขยายกิจการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั่วโลก

 

 

                ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัท EcoCortec ผู้ผลิตฟิล์ม VpCI และถุงในโครเอเชีย เพิ่มการผลิตโดยสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เมือง Beli Manastir ในโครเอเชีย โครงการดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และงานฝีมือของโครเอเชีย ภายใต้โครงการเงินสนับสนุนของสหภาพยุโรป (European Funds Program)

                การเพิ่มการผลิต จะครอบคลุมเครื่องมือใหม่ และการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์ของ EcoCortec เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

                ฟิล์มและถุงของ EcoCortec ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี VpCI ที่จดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งป้องกันการกัดกร่อน โดย EcoCortec ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัทฯ ไปทั่วโลก

                เมื่อต้นปี บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการรีไซเคิลพลาสติก ซึ่งบริษัทฯ ระบุว่า เป็นประเภทแรกในยุโรป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเชิญชวนให้ลูกค้าของ EcoCortec ส่งขยะวัสดุของตนกลับไปยังโรงงานในโครเอเชีย ซึ่งจะผ่านการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

                EcoCortec ก่อตั้งเมื่อ 11 ปีมาแล้ว และกลายมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตฟิล์ม VpCI ชั้นนำของยุโรป EcoCortec เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Cortec Europe Group ส่งออก 90% ของผลิตภัณฑ์ของตนไปยังยุโรป เอเชียและสหรัฐฯ ทำให้เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกชั้นนำของโครเอเชียในอุตสาหกรรมดังกล่าว 

 
ที่มา: pasticstoday.com
https://goo.gl/UboHTA
ขอบคุณข้อมูลจาก : plastic.oie.go.th